RCCB (chống rò điện) RKP1P+N-16A, 10KA

CB tép (MCB)

Số cực : 1 cực

Dòng tải 6A

Dòng cắt 10KA

0979425039