RCCB (chống rò điện) RKP1P+N-25A, 10KA

CB tép (MCB)

Số cực : 1 cực

Dòng tải 25A

Dòng cắt 10KA

0979425039