MCCB (APTOMAT) CBE104N

MCCB 3 Pha 4 cực

Dòng tải 30-50-60-75-100A

0979425039