MCCB (APTOMAT) CBE103N

MCCB 3 Pha 3 cực

Dòng tải 30-40-50-60-75-100A

0979425039