MCCB (APTOMAT) CBE203N

MCCB 3 Pha 3 cực

Dòng tải 125-150-175-200-225A

0979425039