MCCB (APTOMAT) CBE803N

MCCB 3 Pha 3 cực

Dòng tải 700-800A

0979425039