CB khối (MCCB) LS ABN52c-15A, 30Ka

CB khối (MCCB)

Số cực : 2 cực

Dòng tải 15A

Dòng cắt 30KA

0979425039