Relay loại lớn RH4B-ULDC24

Relay kiếng Idec

14 chân dẹp lớn, có đèn

Điện áp 12-24VDC

0979425039