CB khối (MCCB) LS ABN63c-60A, 18Ka

CB khối (MCCB)

Số cực : 3 cực

Dòng tải 60A

Dòng cắt 18KA

0979425039