CB khối (MCCB) LS ABN402c-300A, 50Ka

CB khối (MCCB)

Số cực : 2 cực

Dòng tải 300A

Dòng cắt 50KA

0979425039