Relay loại lớn RH2B-ULDC24

Relay kiếng Idec

8 chân dẹp lớn, có đèn

Điện áp 12-24VDC

Mã: RH2B-ULDC24
0979425039