RELAY KIẾNG OMRON LY2N AC100/110

Relay 8 chân Lớn , 10A, 110VAC

0979425039