MCCB (APTOMAT) CBE403N

MCCB 3 Pha 3 cực

Dòng tải 250-300-350-400A

0979425039