Domino Hanyoung HYT-2010

Domino khối

Dòng tải 20A

Số pha : 10 pha

Danh mục:
0979425039