Domino Hanyoung HYT-3003

Domino khối

Dòng tải 300A

Số pha : 3 pha

Danh mục:
0979425039