Domino Hanyoung HYT-2004

Domino khối

Dòng tải 200A

Số pha : 4 pha

Danh mục:
0979425039