Domino Hanyoung HYT-2012

Domino khối

Dòng tải 20A

Số pha : 12 pha

Danh mục:
0979425039