Domino Hanyoung HYT-1004

Domino khối

Dòng tải 100A

Số pha : 4 pha

Danh mục:
0979425039