Domino Hanyoung HYT-3004

Domino khối

Dòng tải 300A

Số pha : 4 pha

Danh mục:
0979425039