Domino Hanyoung HYT-3010

Domino khối

Dòng tải 30A

Số pha : 10 pha

Danh mục:
0979425039