Domino Hanyoung HYT-2003

Domino khối

Dòng tải 200A

Số pha : 3 pha

Danh mục:
0979425039