RCCB (chống rò điện) RKN3P+N-32A, 10KA

CB tép (MCB)

Số cực : 3 cực

Dòng tải 32A

Dòng cắt 10KA

0979425039