RCCB (chống rò điện) RKN3P+N-25A, 10KA

CB tép (MCB)

Số cực : 3 cực

Dòng tải 25A

Dòng cắt 10KA

0979425039