MCCB (APTOMAT) CBE53N

MCCB 3 Pha 3 cực

Dòng tải 15-20-30-40-50A

0979425039