CB khối (MCCB) LS ABN102c-75A, 35Ka

CB khối (MCCB)

Số cực : 2 cực

Dòng tải 75A

Dòng cắt 35KA

0979425039