Khởi động từ tép Dạng Acti9 iCT Schneider A9C20167

Khởi động từ tép Dạng Acti9 iCT Schneider A9C20167

Công tắc tơ dạng Module CT

Dùng để điều khiển mạng điện : 1,2,3,4P

Dòng điện định mức : 63A

Số cực : 4 cực

Tiếp điểm : 4NC

Điện áp định mức : 24V

0979425039