Khởi động từ tép Dạng Acti9 iCT Schneider A9C20833

Khởi động từ tép Dạng Acti9 iCT Schneider A9C20833

Công tắc tơ dạng Module CT

Dùng để điều khiển mạng điện : 1,2,3,4P

Dòng điện định mức : 25A

Số cực : 3 cực

Tiếp điểm : 3NO

Điện áp định mức : 230/240V

0979425039