Bảo vệ thấp áp sử dụng cho MCCB EasyPact 250 Schneider EZEUVR200AC

Bảo vệ thấp áp sử dụng cho MCCB EasyPact 250 Schneider EZEUVR200AC

Điện áp định mức : 200-240VAC

0979425039