Bảo vệ thấp áp sử dụng cho MCCB EasyPact 250 Schneider EZEUVR440AC

Bảo vệ thấp áp sử dụng cho MCCB EasyPact 250 Schneider EZEUVR440AC

Điện áp định mức : 440-480VAC

0979425039