Bảo vệ thấp áp sử dụng cho MCCB EasyPact 250 Schneider EZEUVR110AC

Bảo vệ thấp áp sử dụng cho MCCB EasyPact 250 Schneider EZEUVR110AC

Điện áp định mức : 110-130VAC

0979425039