Bảo vệ thấp áp sử dụng cho MCCB EasyPact 250 Schneider EZEUVR024DC

Bảo vệ thấp áp sử dụng cho MCCB EasyPact 250 Schneider EZEUVR024DC

Điện áp định mức : 24VDC

0979425039