MCCB (APTOMAT) CBE404N

MCCB 3 Pha 4 cực

Dòng tải 300-400A

0979425039