Công tắc áp suất Autosigma 6 bar

Công tắc áp suất

Ren 13

Áp suất tối đa 6 bar

0979425039