Công tắc áp suất Autosigma 20 bar

Công tắc áp suất

Ren 13

Áp suất tối đa 20 bar

0979425039