Công tắc áp suất Autosigma 30 bar

Công tắc áp suất

Ren 13

Áp suất tối đa 30 bar

0979425039