Công tắc áp suất Autosigma 10 bar

Công tắc áp suất

Ren 13

Áp suất tối đa 10 bar

0979425039