Công tắc áp suất Autosigma 3 bar

Công tắc áp suất

Ren 13

Áp suất tối đa 3 bar

0979425039