Nút nhấn không đèn, nhấn nhả, IP65 ngoài mặt tủ, màu vàng YW1B-M1E10Y

Nút nhấn không đèn màu vàng

Nhấn nhả

IP65 ngoài mặt tủ

Phi 22

0979425039