Nút nhấn có đèn, loại phẳng, nhấn nhả, IP65 ngoài mặt tủ – màu đỏ YW1L-MF2E01QM3R

Nút nhấn có đèn màu đỏ

Dạng phẳng

Nhấn nhả

IP65 ngoài mặt tủ

Phi 22

Điện áp 220V

0979425039