Nút nhấn có đèn, loại lồi, nhấn nhả, IP65 ngoài mặt tủ – màu đỏ YW1L-M2E01Q4R

Nút nhấn có đèn màu đỏ

Dạng lồi

Nhấn nhả

IP65 ngoài mặt tủ

Phi 22

Điện áp 24V

0979425039