Bộ định thời Hanyoung TF4-BUAR

Hiển thị LCD

Tín hiệu đếm , reset , start kích ngoài

Ngõ ra relay hoặc transistor

Dạng chân cắm

Đơn vị thời gian : phút

Danh mục:
0979425039