Bảo trì – Sửa chữa -Nâng cấp hệ thống điện động lực và tự động hóa sản xuất.

  • Khảo sát – Tư vấn giải pháp khắc phục sự cố nhanh nhất nhằm giảm thiệt hại cho khách hàng.
  • Tư vấn các thiết bị thay thế tương thích – tích hợp các tính năng mở rộng.
  • Cam kết lắp đặt – kiểm tra để hệ thống vận hành ổn định.

Sửa chữa hệ thống điều khiển tự động máy in màu bao bì công nghiệp