Tiếp điểm công tắc , nút nhấn CR-10

Tiếp điểm cho công tắc , nút nhấn , nút nhấn khẩn không giữ 1 NO + 1 NC

0979425039