Tấm pin năng lượng mặt trời Canadian 445W

0979425039