Rờ le nhiệt Cheil COR 80

Dùng cho CMC 50N ~ CMC 85N

0979425039