Relay trung gian Omron PYF14A-N

Đế relay 14 chân nhỏ

Sử dụng cho relay MY4N

0979425039