Relay loại nhỏ RJ1S-CL-D24

Relay kiếng Idec

5 chân dẹp, có đèn

Điện áp 12-24VDC

0979425039