Relay loại nhỏ RJ1S-CL-A230

Relay kiếng Idec

5 chân dẹp, có đèn

Điện áp 220VAC

0979425039