Relay loại lớn, 4 cực RU4S-A24

Relay kiếng Idec

14 chân dẹp, có đèn

Điện áp 12-24VDC

0979425039