Relay loại lớn, 4 cực RU4S-A220

Relay kiếng Idec

14 chân dẹp, có đèn

Điện áp 220VAC

0979425039